Om företaget och dess ägare

Ove Magnusson, Elingenjör

ove.magnusson@mw-elkonsult.se

Mobil: 070-610 50 87

 

 

Ove är en av delägarna och tillika VD i MW Elkonsult HB som startade vintern 2003 med kontor i  K-Konsults gamla lokaler på Frösön. Hans främsta uppgift är att upprätthålla kontakt med nya som gamla kunder samt utföra kontroll-besiktningar och utredningar, inom elområdet samt handlägga frågor kring CE-märkning i allmänhet.

Ove har arbetat som elingenjör vid K-Konsult sedan 1971 och varit chef för el-avdelningen sedan 1987. Han har arbetat med projektering av el- och teleanläggningar inom offentliga byggnader, skolor, bostadshus samt utomhusanläggningar för belysning i skidbackar, idrottsplatser, vägar och torg.

Besiktningar och kontroll av el- och teleanläggningar enligt ovan.

Utredningar mm kring frågor om el-miljö och CE-märkning.

Utbildning:      
Realexamen   1962
Tekniskt gymnasium - elkraft  1969
Högre teknisk utbildning - elkraft (HTU)  1975

Kurser i allmän elsäkerhet/internationella föreskrifter                                      
                       
Besiktnings- och kontrollkurser  

Kurser kring el-miljö (elektromagnetiska fält, EMC med mera) samt CE-märkning.

 

Stig Waldau, Elingenjör

stig.waldau@mw-elkonsult.se

Mobil: 070-301 10 13

  

Stig är den andre delägaren i MW Elkonsult HB och håller i kvaltitets- och miljö-ledningssystemet på företaget, samt att  ansvarar för datasamordning i och utanför företaget.

Han kommer närmast från K-Konsult Jämtland AB där han har arbetat som elingenjör/ konstruktör sedan år 2000, han har arbetat  med brand och säkerhet i olika typer av fastigheter främst kyrkor och församlingshem.

Har sedan 1983 arbetat som el-konstruktör i Stockholmsregionen.

Främst med projektering av kraft-, tele- och belysningsanläggningar inom offentliga byggnader, skolor, bostadshus, butiker och affärscentra.

Utbildningar  
Elektriker   1967-69
Elingenjör     1973-77
Ekonom   1992-94
   
Kvalitetssäkring ISO 9000  1995, 5 mån
CAD-konstruktör   1995, 4 mån
Brandskyddsansvarig 2002
Behörig ingenjör brandlarm 2004
Intern brandskyddskontroll (IBK) 2004

Innehar A-behörighet.                               
                                
Innehar även certifikat för behörig ingenjör brandlarm samt brandskyddsansvarig och heta arbeten.                                    

Kurser i elsäkerhetsföreskrifter, entreprenadjuridik, brandlarm, säkerhet el-miljö och belysning.          

                  
     

 

Upp